Over de Orde

  De Orde der Stalhouders/Over de Orde

Wie zijn we?

Een vereniging die in 2014 werd opgericht bestaande uit mensen uit Sint-Gillis, afkomstig van Sint-Gillis of die via het verenigingsleven een hechte band hebben met Sint-Gillis.

Wat doen we?

De vzw Orde der Stalhouders werd opgericht met als belangrijkste doel het zogenaamde ‘Peird van den Halt’ of ‘Het Ros Beiaard van Sint-Gillis’ nieuw leven in te blazen. De De Orde der Stalhouders zal in de eerste plaats het Peird restaureren.

In een later stadium wil de De Orde der Stalhouders ook een poging doen om andere, ondertussen verloren gegane of verwaterde, tradities van Sint-Gillis te laten heropleven.

Latijns motto?

‘Semper Concordes’ ofte ‘Altijd eendrachtig’.

De Orde der Stalhouders wil, als vereniging, steeds eendrachtig beslissingen nemen. Anderzijds verwijst ze ook naar het letterlijk eendrachtig, als één man, het paard dragen.

In de toekomst?

De Orde der Stalhouders hoopt in de toekomst als sociaal-culturele vereniging deel te gaan uitmaken van het DNA van Sint-Gillis.

De vereniging worden die Sint-Gillis in al zijn façetten zal promoten, het sociale leven in de gemeente zal pogen mee aan te zwengelen en hoopt er mee voor te zorgen dat Sint-Gillis opnieuw een eigen identiteit krijgt waar de inwoners fier op kunnen zijn.